【南吕】一枝花 蚊虫原文,翻译,赏析_拼音版_作者宋方壶 

【南吕】一枝花 蚊虫

作者:宋方壶 朝代:元代
【南吕】一枝花 蚊虫原文
妖娆体态轻,薄劣腰肢细。窝巢居柳陌,活计傍花溪。相趁相随,聚朋党成
群队,逞轻狂撒蒂带。爱黄昏月下星前,怕青宵风吹日炙。
  【梁州】每日穿楼台兰堂画阁,透帘栊绣幕罗帏。帐嗡嗡乔声气。不禁拍抚,
怎受禁持?厮鸣厮咂,相抱相偎。损伤人玉体冰肌,人娇并枕同席。瘦伶仃腿
似蛛丝,薄支辣翅如苇煤,快棱憎嘴似钢锥。透人,骨髓。满口儿认下胭脂记,
想着痒忄散忄散那些滋味。有你后甚是何曾到眼底?到强如蝶使蜂媒。
  【尾】闲时节不离了花香柳影清阴里睡,闷时节则就日暖风和叶底下依,不
想瘦躯老人根前逞精细。且休说香罗袖里,桃花扇底,则怕露冷天寒恁时节悔。 妓女
  自生在柳陌中,长立在花街内。打熬成风月胆,断送了雨云期。只为二字衣
食,卖笑为活计。每日都准备,准备下些送旧迎新,安排下过从的见识。
  【梁州】有一等强风情迷魂子弟,初出帐笋嫩勤儿。起初儿待要成欢会。教
那厮一合儿昏撒,半霎儿著迷。典房卖舍,弃子休妻。逐朝价密约幽期,每日价
弄盏传杯。一更里酒酽花浓,半夜里如鱼似水,呀!五更头财散人离。你东,我
西。一番价有钞一番睡,旋打算旋伶利。将取孛兰数取梨,有甚希奇?
  【尾】有钱每日同欢会,无钱的郎君好厮离,绿豆皮儿你请退!打发了这壁,
安排下那壁,七八下里郎君都应付得喜。
【南吕】一枝花 蚊虫拼音解读
yāo ráo tǐ tài qīng ,báo liè yāo zhī xì 。wō cháo jū liǔ mò ,huó jì bàng huā xī 。xiàng chèn xiàng suí ,jù péng dǎng chéng
qún duì ,chěng qīng kuáng sā dì dài 。ài huáng hūn yuè xià xīng qián ,pà qīng xiāo fēng chuī rì zhì 。
  【liáng zhōu 】měi rì chuān lóu tái lán táng huà gé ,tòu lián lóng xiù mù luó wéi 。zhàng wēng wēng qiáo shēng qì 。bú jìn pāi fǔ ,
zěn shòu jìn chí ?sī míng sī zā ,xiàng bào xiàng wēi 。sǔn shāng rén yù tǐ bīng jī ,rén jiāo bìng zhěn tóng xí 。shòu líng dīng tuǐ
sì zhū sī ,báo zhī là chì rú wěi méi ,kuài léng zēng zuǐ sì gāng zhuī 。tòu rén ,gǔ suǐ 。mǎn kǒu ér rèn xià yān zhī jì ,
xiǎng zhe yǎng shù sàn shù sàn nà xiē zī wèi 。yǒu nǐ hòu shèn shì hé céng dào yǎn dǐ ?dào qiáng rú dié shǐ fēng méi 。
  【wěi 】xián shí jiē bú lí le huā xiāng liǔ yǐng qīng yīn lǐ shuì ,mèn shí jiē zé jiù rì nuǎn fēng hé yè dǐ xià yī ,bú
xiǎng shòu qū lǎo rén gēn qián chěng jīng xì 。qiě xiū shuō xiāng luó xiù lǐ ,táo huā shàn dǐ ,zé pà lù lěng tiān hán nín shí jiē huǐ 。 jì nǚ
  zì shēng zài liǔ mò zhōng ,zhǎng lì zài huā jiē nèi 。dǎ áo chéng fēng yuè dǎn ,duàn sòng le yǔ yún qī 。zhī wéi èr zì yī
shí ,mài xiào wéi huó jì 。měi rì dōu zhǔn bèi ,zhǔn bèi xià xiē sòng jiù yíng xīn ,ān pái xià guò cóng de jiàn shí 。
  【liáng zhōu 】yǒu yī děng qiáng fēng qíng mí hún zǐ dì ,chū chū zhàng sǔn nèn qín ér 。qǐ chū ér dài yào chéng huān huì 。jiāo
nà sī yī hé ér hūn sā ,bàn shà ér zhe mí 。diǎn fáng mài shě ,qì zǐ xiū qī 。zhú cháo jià mì yuē yōu qī ,měi rì jià
nòng zhǎn chuán bēi 。yī gèng lǐ jiǔ yàn huā nóng ,bàn yè lǐ rú yú sì shuǐ ,ya !wǔ gèng tóu cái sàn rén lí 。nǐ dōng ,wǒ
xī 。yī fān jià yǒu chāo yī fān shuì ,xuán dǎ suàn xuán líng lì 。jiāng qǔ bó lán shù qǔ lí ,yǒu shèn xī qí ?
  【wěi 】yǒu qián měi rì tóng huān huì ,wú qián de láng jun1 hǎo sī lí ,lǜ dòu pí ér nǐ qǐng tuì !dǎ fā le zhè bì ,
ān pái xià nà bì ,qī bā xià lǐ láng jun1 dōu yīng fù dé xǐ 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

宋方壶 宋方壶 宋方壶,生卒年不详,名子正,华亭(今上海市松江县)人。曾筑室于华亭莺湖,名之曰“方壶”,遂以为号。约生活在元末明初。工散曲,有的写入明之后。现存套数五套、小令13首。…详情

【南吕】一枝花 蚊虫原文,【南吕】一枝花 蚊虫翻译,【南吕】一枝花 蚊虫赏析,【南吕】一枝花 蚊虫阅读答案,出自宋方壶的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。牛津诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.sdoxford.com/shi/60497.html

诗词类别

宋方壶的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语